Může za špatné středočeské silnice napojení na organizovaný zločin?

To je zásadní otázka pro vyšetřovatele z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), která  začala vyšetřovat vedení Středočeského kraje a vedení středočeských silničářů. Základním podnětem bylo trestní oznámení, které podal středočeský zastupitel a místostarosta Dobřichovic Michael Pánek prostřednictvím svého právníka JUDr. Tomáše Sokola. Odhadovaná škoda uváděná v trestním oznámení činí minimálně 1 miliardu korun. 

Středočeské silnice jsou nejhorší v republice. Není to ale tím, že by na opravy plynulo málo peněz. Jen za posledních několik let totiž směřovalo do Krajské správy a údržby silnic okolo 20 miliard korun. To je obrovská částka, za kterou by bylo možné svědomitě opravit většinu špatných silnic. Ty však opravené nejsou.

Michael Pánek, který se problematice špatných silnic a machinací se silničními zakázkami zabývá již 4 roky, k tomu uvádí:
„Ze svého čtyřletého působení na Středočeském kraji jsem se naučil, že je nutné vůbec nevnímat sliby, že ten či onen politik udělá po volbách v KSÚS pořádek. Důležité jsou pouze skutky a konkrétní činy.
Ze své čtyřleté práce uvedu 7 základních příčin špatného stavu středočeských silnic.

 1. Machinace s veřejnými zakázkami.
 2. Účelové dělení zakázek na menší tak, aby je bylo možné soutěžit ve volnějším režimu VZMR, který umožňuje oslovit pouze vyvolené zájemce. 
 3. Špatné projekty, které vznikají přímo na KSÚS. Velké množství projektů, vzniká přímo na KSÚS a ta potom tyto akce i soutěží. Projekty jsou mizerné, takže se provedená práce nedá účinně kontrolovat.
 4. Dvouletá záruka na provedené opravy. Na velkou část oprav požaduje KSÚS pouze dvouleté záruky! 
 5. Téměř nulová kontrola provedené práce. Jen tak se může stát, že i neprovedené práce jsou ze 100 % zaplaceny. 
 6. Téměř nulová kontrola hospodaření KSÚS ze strany vedení kraje. 
 7. Nekoncepčnost při plánování oprav, podivné priority při volbě toho, co se bude dělat a co ne. 

Po zjištění machinací a podvodů v KSÚS jsem se snažil o nápravu přes vedení kraje a po neúspěšných pokusech předal podezření policii a nakonec NCOZ.

Co předcházelo podání trestních oznámení? 

 1. Vypracování Zprávy předsedy Finančního výboru, která vyčíslila škody na 670 mil. 
 2. Zprávu obdrželi hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná (ANO) a radní pro dopravu František Petrtýl (ANO), kteří se jí odmítali věnovat a teprve po nátlaku médií nechali vypracovat obyčejný audit na základě bezzubého zadání. 
 3. Tento audit protizákonně tajili celých 9 měsíců před zastupiteli. Právní rozbor protizákonosti postupu kraje jsem nechal zpracovat u JUDr. Tomáše Sokola. Po jeho zveřejnění nakonec vedení kraje audit poskytlo zastupitelům.
 4. První trestní oznámení. Vzhledem k bezmocnosti dosáhnout nápravy a vzhledem k tomu, že se mě vedení kraje snažilo zastrašit, rozhodl jsem se nakonec podat první trestní oznámení kvůli dělení 24 mil. zakázky na 4 zakázky 4 x 5,99 mil. Díky tomu mohly být soutěženy ve volném režimu VZMR.
 5. Práce policie na tomto trestním oznámení však byla ovšem zdlouhavá, lajdácká a dokonce mě k uvedené věci ani nevyslechla.
 6. Nechal jsem proto vypracovat znalecké posudky na několik zakázek KSÚS. Znalecké posudky ukázaly, že některé práce, přestože byly od KSÚS zaplaceny, nebyly vůbec provedeny. Jiné byly provedeny jen zčásti. 
 7. Druhé trestní oznámení. Proto jsem se rozhodl podat druhé trestní oznámení a tentokrát ho směřoval přes Vrchní státní zastupitelství na Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Toto trestní oznámení jsem podával opět ve spolupráci s JUDr. Tomášem Sokolem a vyčíslená škoda již dosáhla 1 miliardy.
 8. A po několikaměsíčním vyšetřování dostali policisté z NCOZ souhlas státního zástupce k zásahu na Středočeském kraji. Zásah NCOZ není jen tak. Vyšetřovatelé musí mít k dispozici už pádné důkazy o tom, že zde k podvodům dochází a získat souhlas státního zástupce. 
 9. Kauzu KSÚS nyní vyšetřují již dvě složky policie. Vzhledem k tomu, že postup v případu prvního trestního oznámení mi připadal velmi liknavý, podal jsem na Městské státní zastupitelství dne 24. 1. 2020 Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu
 10. Městské státní zastupitelství mi arogantně odpovědělo, že vše bylo OK. 
 11. Vzhledem k tomu, že jsem v uvedené věci nebyl ani vyslechnut a byl přesvědčen, že postup policie byl přinejmenším lajdácký a postup Městského státního zastupitelství k policii až podezřele loajální, podal jsem prostřednictvím JUDr. Tomáše Sokola dne 25. 2. 2020 Podnět k výkonu dohledu na Vrchní státní zastupitelství, a to jak k postupu policie tak k postupu Městského státního zastupitelství
 12. Vrchní státní zastupitelství mi po prošetření nakonec dalo ve všech bodech za pravdu a celý případ vrátilo policii k novému prošetření
 13. Mezitím o kauze účelového dělení 24 mil. zakázky rozhodl pravomocně ÚOHS (Úřad pro ocharnu hospodářské soutěže). Tento úřad rozhodl pravomocně, že v KSUS došlo k machinacím a udělilo Středočeskému kraji pokutu ve výši 300 000,- Kč.

Uvidíme, jak bude celá kauza pokračovat, ale je jisté, že podvody v KSÚS jsou a díky nim jezdíme po špatných silnicích“, řekl ke kauze KSÚS zastupitel Michael Pánek

Z poslední doby se objevují další a další kauzy vedení Středočeského kraje a KSÚS. Jednou z posledních věcí je závažné porušení zákona ve věci tzv. Rámcových smluv. Ty má kraj uzavřeny asi na 1,3 miliardy korun ročně na zimní a letní údržbu silnic. Podle zákona bylo nutné smlouvy přesoutěžit v roce 2016 a i v roce 2020. To se však nestalo a KSÚS se řídí 15 let starými smlouvami, jejichž výběrové řízení již skartoval.

Na nedodržení zákona ve věci povinného přesoutěžení tzv. Rámcových smluv, podal Michael Pánek v zastoupení JUDr. Tomášem Sokolem další podnět na ÚOHS.
Jedná se celkově o 5 miliard, které vedení Středočeského kraje „zapomnělo“ vysoutěžit. 

Závěr: Už jste našli odpověď na otázku, proč jsou středočeské silnice nejhorší v zemi? Ptejme se na to vyšetřovatelů z NCOZ a ptejme se na to politiků, kteří s tím něco mohli udělat a neudělali. Sledujme jejich činy, nejen jejich předvolební sliby. Sliby bez činů jsou totiž jen kecy a když se totiž nebude krást, zbyde více peněz na silnice.
 

 

Publikováno: 11.9.2020