Reakce na křivé nařčení v tiskové zprávě hnutí ANO

Středočeský klub hnutí ANO mě ve své oficiální tiskové zprávě (viz příloha) a v několika novinových článcích nesmyslně napadl z ovlivňování rozhodnutí ORP Černošice, ve věci střetu zájmů Andreje Babiše. Zdůraznil zde mé členství v ODS a funkci středočeského zastupitele za ODS. To je důvod, proč si dovoluji zaslat Vám k tomu moji reakci.

S hnutím ANO a s jeho netransparentním řízením Středočeského kraje bojuji jako středočeský zastupitel od roku 2016. Středočeský klub zastupitelů hnutí ANO ve své tiskové zprávě prohlašuje, že odmítá politické zásahy do rozhodování úředníků. Ze své osobní zkušenosti však mohu říci, že opak je pravdou. Zde jsou dva nejkřiklavější případy. 

V tiskové zprávě středočeského ANO se předseda klubu ANO Martin Herman domnívá, že bych mohl ovlivňovat úředníky přes ing. Petra Wolfa, současného místostarostu Černošic za TOP, který je zaměstnán v mojí firmě IBS-ROKAL. K osobě Petra Wolfa mohu uvést, že je to čestný, neúplatný a zásadový člověk, který kromě dlouholeté funkce neuvolněného místostarosty Černošic za TOP09,  je též dlouholetým vedoucím střediska skautů v Černošicích a člen okresní skautské rady Prahy západ. Praktiky nějakého ovlivňování úředníků jsou proti jeho morálním zásadám a proti všem skautským principům, kterými se řídí.  Já působím již 25 let ve funkci starosty či místostarosty města Dobřichovice a také jsem nikdy rozhodnutí úředníků neovlivňoval. Shodně oba prohlašujeme, že jsme neovlivňovali a ovlivňovat nebudeme nikoho ani v případu Andreje Babiše, který se vrátil k projednání na městský úřad Černošice.

Je ale známo, že můj názor na Andreje Babiše je velmi kritický.  To vyplývá nejen z mých  informací o podivném zbohatnutí Andreje Babiše v 90 letech, ale i z jeho komunistické a estébácké minulosti. Můj otec strávil v komunistických lágrech jako politický vězeň 14 let. Naše rodina byla kvůli tomu silně perzekuovaná. Velký podíl na tom všem měla StB, se kterou Andrej Babiš aktivně spolupracoval. Lidé, kteří aktivně kolaborovali s komunistickou policií nemají v politice co dělat. Babiš škodí této zemi a využívá všech možností jak získat pro sebe a pro své podniky co nejvíce dotací a zakázek. Za dobu co je ve vládě získal za 35 miliard státních zakázek a dále získal 7 miliard dotací. To je alarmující. 

Andreje Babiše považuji za špatného premiéra. Bojuji proti němu, ale ne nečestně. 

V Dobřichovicích dne 27.3.2019

Michael Pánek, Středočeský krajský zastupitel za ODS
Petr Wolf, místostarosta Černošic za TOP09

Publikováno: 27.3.2019