Vedení Středočeského kraje čelí novému trestnímu oznámení kvůli hospodaření v KSÚS

Jako zastupitel Středočeského kraje za ODS jsem zastoupený Judr. Tomášem Sokolem podal na Vrchní státní zastupitelství v Praze, trestní oznámení na vedení Středočeského kraje a vedení KSÚS. Trestní oznámení se týká podezření ze spáchání trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.  

Trestní oznámení ke stažení

  1. Na podivné hospodaření KSÚS a záměrnou téměř nulovou kontrolu ze strany vedení Středočeského kraje upozorňuji již přes dva roky. Na základě analýzy účetních podkladů a zakázek v KSÚS jsem jako předseda Finančního výboru ZSK vypracoval Zprávu předsedy FV, ve které jsem upozornil na pravděpodobné k machinace s veřejnými zakázkami, které dle propočtů způsobily Středočeskému kraji škodu ve výši 670 mil Kč. 
  2. Vše jsem písemně oznámil hejtmance Jermanové Pokorné a radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi dopisem ze dne 13.7. 2017 s tím, že je nutné v KSÚS udělat forenzní audit. To však oba odmítli. Stejný požadavek jsem předložil na Finanční výbor i na zastupitelstvo. Můj návrh byl buď zamítnut a nebo ho zastupitelstvo SK odmítlo zařadit na program jednání zastupitelstva. 
  3. Vedení SK zadalo nakonec pouze obyčejný audit, který machinace nebyl schopen objevit. Tento audit provedla firma BDO, která se vůbec nezabývala mým podnětem ani mými podezřeními. Navíc vedení Středočeského kraje připravilo pro vypracování auditu od BDO bezzubé zadání. Vedení Středočeského kraje následně protizákonně tajilo část auditu před zastupiteli i před novináři celých 9 měsíců viz právní rozbor Judr. Tomáše Sokola. 
  4. Audit byl lajdácky zpracovaný a nevěnoval se vůbec i základním nehospodárnostem v KSÚS viz rozbor auditu
  5. Po celou dobu upozorňování na machinace v KSÚS jsem čelil různým způsobům zastrašování či nátlaku, abych uvedené skutečnosti co nejméně zveřejňoval. Středočeský kraj na mě dokonce v této věci podal trestní oznámení. Dle právního posudku Judr. Tomáše Sokola bylo toto trestní oznámení na mě účelové a bezpředmětné. 
  6. Na základě všech těchto skutečností jsem se nakonec rozhodl bránit dalším machinacím s veřejnými zakázkami a plýtvání veřejnými penězi právní cestou a podal trestní oznámení na jeden z mnoha případů podivného hospodaření v KSÚS. 

V Praze dne 9.4. 2019
Michael Pánek, zastupitel Středočeského kraje a člen Finančního výboru

Publikováno: 10.4.2019